Valid XHTML 1.0!



O firmě

Inženýrská a projektová kancelář
SPS projekt, spol. s r.o. vznikla v roce 1996 spojením do té doby volně spolupracujících projektantů.

Zabývá se projektováním pozemních staveb, především občanské a bytové výstavby. Úzká vazba na kooperanty - architekty a na specialisty (statiky, projektanty TZB a další odborníky) umožňuje kompletní zpracování všech stupňů projektové dokumentace včetně zajištění předprojektové přípravy, souvisejících posudků a spolupráce během realizace (autorské dozory, technický dozor investora).

Za dobu své činnosti firma vyprojektovala stovky objektů, jak novostaveb, tak rekonstrukcí, od velkých obytných souborů a bytových domů přes občanské objekty až po jednotlivé rodinné domy či půdní vestavby a stavební úpravy domů.

Těžištěm činnosti firmy je spolupráce na zakázkách renomovaných architektů, kterými jsou zejména: ateliér KAAMA (ing. arch. Karel Mrázek), společnosti OK PLAN s. r. o. (Ing. Arch. Luděk Rýzner), ADR, s. r. o. (Mgr. A. Petr Kolář, Mgr. A. Aleš Lapka)

Vedení firmy:
 • Ing. Stanislav Šembera
 • Ing. Jiří Severa
 • Ing. Vladimír Pavlovič
Vedoucí projektů::
 • Ing. Martin Šulc
 • Ing. Renata Ševčíková
 • Ing. Alena Štěpánková
Projektanti::
 • Ing. Alena Semeráková
 • Ing. arch. Radka Koutová
 • Ing. Aleš Vandrovec
Externí spolupracovníci:
 • Statická a konstrukční část:
  • Building s.r.o.

   C-ENG s.r.o.

   Ing. Milan Novotný

 • Zdravotní technika:
  • Ing. Jan Svátek

 • Vytápění:
  • Jiří Satrapa

   Ing. Tomáš Divecký

   Envirotech, s. r. o.

 • Elektroinstalace:
  • Petr Havlíček, Mgr. Jan Hejret

   Minet Elektro s.r.o.

 • Vzduchotechnika:
  • LI-VI s.r.o.

 • Požární ochrana:
  • Jaroslava Košťálová

   Ing. Jarmila Kubínová

 • Rozpočty:
  • M2O s.r.o., Ing. Martin Jínek

 • Stavební fyzika:
  • AWAL, expertní a projektová kancelář, Ing. Marcel Pelech

 • Sadové úpravy:
  • Ing. Jiří Trojan, ateliér Trojani

 • Komunikace, ČTÚ:
  • Lucida, s.r.o., Ing. Josef Stanko

 • Inženýrské objekty:
  • PPU, s.r.o., Ing. Jitka Thomasová

 • Inženýrská činnost:
  • JANS, s.r.o.

 • Geodetické zaměření:
  • Ing. Aleš Hanzálek