O nás

O firmě

Inženýrská a projektová kancelář SPS projekt, spol. s r.o. vznikla v roce 1996 spojením do té doby volně spolupracujících projektantů.

Zabývá se projektováním pozemních staveb, především občanské a bytové výstavby. Úzká vazba na kooperanty – architekty a na specialisty (statiky, projektanty TZB a další odborníky) umožňuje kompletní zpracování všech stupňů projektové dokumentace včetně zajištění předprojektové přípravy, souvisejících posudků a spolupráce během realizace (autorské dozory, technický dozor investora).

Za dobu své činnosti firma vyprojektovala stovky objektů, jak novostaveb, tak rekonstrukcí, od velkých obytných souborů a bytových domů přes občanské objekty až po jednotlivé rodinné domy či půdní vestavby a stavební úpravy domů.

Těžištěm činnosti firmy je spolupráce na zakázkách renomovaných architektů, kterými jsou zejména: ateliér KAAMA (ing. arch. Karel Mrázek), společnosti OK PLAN s. r. o. (Ing. Arch. Luděk Rýzner), ADR, s. r. o. (Mgr. A. Petr Kolář, Mgr. A. Aleš Lapka)