070715_32P

Obytná skupina Prosecké centrum

Investor

CENTRAL GROUP a.s.

Dokončeno

2006

Popis

celkem 3 bytové domy, 290 bytů

Místo

ulice Prosecká, Na Proseku, Vysočanská, Praha 9

Předmět plnění

projekt pro územní řízení, pro stavební povolení, pro provedení stavby

Autor

ateliér KAAMA – Ing. Arch. Karel Mrázek, Ing. arch. Karel Thér

Investor

CENTRAL GROUP a.s.

Dodavatel

SEFIMOTA a.s.

Projekty

01/2003 až 12/2004

Realizace stavby

01/2005 až 03/2006

Zpět do kategorie